FB
O nas

Referencje

W działaniu kierujemy się dobrem klienta. Staramy się wykorzystać nasze doświadczenie, aby jak najlepiej spełnić stawiane nam wymagania. Mamy nadzieję, że prezentowane poniżej wybrane listy referencyjne, przekonają Państwa o naszym profesjonalizmie. Zapraszamy do współpracy.

Budowa nawierzchni poliuretanowej, sprzęt sportowy - Kraków 2014

Referencje - Kraków 2014 Zaświadczam, że firma Multi Set Michał Sipa z siedzibą Ostrów Wielkopolski ul. Południowa 32a wykonywała na nasze zlecenie dla Szkoły św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie następujące prace:

 • nawierzchnia poliuretanowa, typ natryskowy o powierzchni 2000m2
 • malowanie linii dyscyplin sportowych do piłki ręcznej
 • wykonanie piłkochwytów z siatki polipropylenowej
 • dostawa i montaż sprzętu do piłki ręcznej
 • dostawa i montaż sprzętu do koszykówki 
 • dostawa i montaż sprzętu siatkówki
 • dostawa i montaż sprzętu do tenisa

Wartość wykonanych prac wyniosła 322 102,00 złote. Prace zostały wykonane z należytą starannością terminowo i dobrze jakościowo. Pragnę jednocześnie nadmienić, że firma jest dobrze zorganizowana, posiada odpowiedni sprzęt a także wykwalifikowanych pracowników, co zapewnia dobrą współpracę z Inwestorem.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Mielno - Unieście 2014

Referencje - Mielno Unieście 2014 Niniejszym rekomendujemy firmę Multi Set Michał Sipa, z siedzibą przy ul. Południowej 32a, 63-400 Ostrów Wielkopolskim, jako rzetelnego wykonawcę budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Mielno - Unieście.

Wykonano:

 • nawierzchnia poliuretanowa, 648 m2,
 • malowanie linii dyscyplin sportowych.

Termin realizacji: 24.06.2014 – 31.07.2014

Wartość inwestycji: 103307,71 zł brutto

Potwierdzamy, że powyższe prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i w zakładanym terminie. Współpraca z firmą układała się pomyślnie. Firma posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną, dającą gwarancję prawidłowego wykonania inwestycji.

Końcowy efekt oraz standard oceniamy bardzo dobrze.

Budowa nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym - Mysłowice 2014

Referencje - Mysłowice 2014 Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Wielka Skotnica w Mysłowicach poświadcza profesjonalne wykonanie prac przez firmę Multi Set Michał Sipa z siedzibą przy ul. Południowej 32a w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie realizacji prac dotyczących wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym w Mysłowicach na Placu Rady Europy.

Zakres prac:

 • wykonanie nawierzchni poliuretanowej: 400 m2,
 • malowanie linii dyscyplin sportowych

Wartość inwestycji:  50828,50

Termin realizacji: 15.05.2014 – 06.06.2014

Zaświadczamy, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  Świadczenia firmy Multi Set dają gwarancję rzetelnie wykonanego zadania, dlatego polecamy ją innym Inwestorom.

Rozbudowa bazy rekreacyjno-kulturalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lipkach Wielkich - 2014

Referencje - Lipki Wielkie 2014 Niniejszym informujemy, że firma Multi Set Michał Sipa z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Południowej 32a wzięła udział w realizacji zadania: Rozbudowa bazy rekreacyjno-kulturalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lipkach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres wykonanych prac:

 • Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 576 m2,
 • Malowanie linii dyscyplin sportowych,
 • Dostawa oraz montaż sprzętu do koszykówki oraz siatkówki/badmintona.

Prace wykonano w terminie: od 01.04.2014 do 30.04.2014
Wartość zadania brutto: 72 326,95

Wszystkie roboty budowlane zostały wykonane w sposób profesjonalny z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami prawa. Współpraca przebiegła bezkonfliktowo, z zachowaniem ustalonych terminów.

Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej - Grodzisk Wlkp. 2013

Referencje - Grodzisk Wlkp. 2013

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe "Solfater"
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Zdrojowa 7


Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe "SOLFATER" zaświadcza, że firma Multi Set z Ostrowa Wielkopolskiego wzięła udział w realizacji zadania:

"Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni poliuretanowej na terenie Osiedla Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp."

Zakres wykonanych robót:

 • wykonanie nawierzchni poliuretanowej wykonanej metoda natryskową o powierzchni 584,00 m2,
 • malowanie linii boiska do koszykówki,
 • malowanie linii do piłki ręcznej.

 

Wartość inwestycji: 61.000,00 zł brutto
Termin wykonania prac: listopad 2013

 

Zaświadczamy, że powierzone roboty wykonane zostały z dużą starannością i w umówionym terminie. Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę Multi Set wszystkim inwestorom, jako rzetelnego, solidnego i starannego wykonawcę, dysponującego wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą i dobrze wyposażonego w sprzęt specjalistyczny do tego typu robót.

Modernizacje boisk szkolnych - Toruń 2013

Modernizacje boisk szkolnych - Toruń 2013

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
PREFABET – Białe Błota S.A.
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1

Firma Multi Set z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Południowa 32a uczestniczyła w realizacji przetargu pod nazwą:
"Modernizację boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia – dla następujących lokalizacji: ZS nr 34 przy ul. Włocławskiej 237-239, ZS nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13".

Zakres prac: wykonanie nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1691,60 wraz z malowaniem linii dyscyplin sportowych.

Wartość inwestycji wyniosła: 527 162,26 zł.
Termin wykonania prac: wrzesień - październik 2013.

Zaświadczamy, że firma Multi Set jest solidnym partnerem godnym polecenia. Wszystkie prace wykonane były rzetelnie i terminowo. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu zadania posiadali odpowiednie kwalifikacje.
Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Multi Set jako rzetelnego wykonawcę innym inwestorom.

 

Usunięcie starej i wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej - Poznań 2013

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - Poznań 2013

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Św. Wincentego a Paulo
ul. Mariacka 24/28, 60-960 Poznań


Niniejszym potwierdzamy, że firma Multi Set z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Południowej 32a wykonała w lipcu 2013 zamówienie, w ramach którego:

 • usunięto starą nawierzchnię z trawy syntetycznej o powierzchni 479 m2,
 • wykonano nową nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z liniami boisk o powierzchni 479 m2.

Roboty zostały wykonane solidnie, terminowo bez uwag i zastrzeżeń. Firma posiada potrzebny specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowana kadrę techniczną. Polecamy innym inwestorom firmę Multi Set jako solidnego partnera.

 

Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego - Kluczbork 2013

Ogrodzenie boiska szkolnego - Kluczbork 2013

Zespół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza
ul. Mickiewicza 10
46-200 Kluczbork

Zaświadczamy jako zleceniodawca, że firma Multi Set z siedziba przy ul. Południowej 32a w Ostrowie Wielkopolskim zrealizowała w lipcu 2013 r. prace budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia boiska szkolnego o długości 147,6m i 4m wysokości.

Niniejsze referencje stanowią potwierdzenie, że firma Multi Set sprawdziła sie w 100%, potwierdzając tym samym swój profesjonalizm: wykonując powierzone zlecenie w sposób rzetelny, fachowo i terminowo.

Nasze pozytywne doświadczenia pozwalają nam na rekomendację firmy Multi Set innym inwestorom jako solidnego i godnego zaufania partnera.

Naprawa nawierzchni boiska poliuretanowego - Kluczbork 2013

Referencje - Kluczbork 2013

Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork zaświadcza, że Multi Set, ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wielkopolski jest wykonawcą naprawy nawierzchni boiska poliuretanowego w Kluczborku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza przy ul. Mickiewicza 10.

Zrealizowane prace obejmowały w swoim zakresie:

 • usunięcie starej nawierzchni poliuretanowej,
 • wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym w miejsce usuniętej nawierzchni,
 • retoping warstwy ścieralnej na powierzchni 1320 m2,
 • malowanie linii do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, badmintona.

 

Wartość zlecenia wynosiła: 56.000,00 zł netto, 68.880,00 zł brutto.

Termin wykonania prac: lipiec 2013r.

Współpraca z firmą Multi Set w ramach ww. przedsięwzięcia przebiegła bardzo pomyślnie. Firma pokazała się z najlepszej strony - wszystkie prace zostały wykonane bez jakichkolwiek zastrzeżeń, na wysokim poziomie technologicznym i jakościowym, zgodnie ze sztuką budowlaną przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry.

Z przyjemnością i pełnym przekonaniem polecamy firmę Multi Set z Ostrowa Wielkopolskiego jako przedsiębiorstwo solidne, terminowe, gwarantujące profesjonalne świadczenie usług budowlanych.

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska - Toruń 2013

Referencje - Toruń 2013

Spółka REST Kowalski, Redlichowski sp. j., pl. F. Skarbka 4, 87-100 Toruń

rekomenduje firmę:

Multi Set, ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wielkopolski

jako wykonawcę nawierzchni poliuretanowej boiska w Toruniu w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Legionów 19/25 o powierzchni 900 m2 o łącznej wartości inwestycji 339 600,00 zł brutto.

Firma Multi Set wykonała w dniach od 06-05-2013 do 12-05-2013 powierzone jej prace zgodnie ze sztuką budowlaną przy użyciu profesjonalnego sprzętu i wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz fachowej kadry kierowniczej. Wykazała się profesjonalnym podejściem, solidnością i terminowością, świadcząc wysokiej jakości usługę.

Opierając się na dotychczasowej współpracy z przyjemnością rekomendujemy firmę Multi Set i z całą odpowiedzialnością polecamy ją jako rzetelnego i odpowiedzialnego wykonawcę prac budowlanych.

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - Brzeziny 2013

Referencje - Brzeziny 2013

Z przyjemnością informujemy, że firma Multi Set z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Południowej 32a wykonała nawierzchnię z trawy syntetycznej na boisku do hokeja na trawie na stadionie miejskim w Brzezinach.
Wielkość boiska: 5500 m².
Termin realizacji: 23.04 - 10.05.2013
Powierzony zakres prac firma Multi Set wykonała zgodnie z powierzoną dokumentacją i sztuką budowlaną.
Dotychczasowa współpraca upoważnia nas do wyrażenia opinii, że Firma ta jest godna polecenia, jako wiarygodny i doświadczony wykonawca obiektów sportowych, którego polecamy innym Inwestorom.

Remont boiska poliuretanowego - Mysłowice 2012

ReferencjeMysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Wielkiej Skotnicy 6 stwierdza, że firma Multi Set z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Południowej 32a wykonała remont boiska poliuretanowego na osiedlu Powstańców Śląskich w Mysłowicach w zakresie:

 • remontu i naprawy boiska wymiany nawierzchni poliuretanowej
 • wymiany ogrodzenia dostawy i montażu sprzętu sportowego

Powierzone prace zostały wykonane zgodnie z umową starannie, fachowo i w wymaganym terminie. Współpraca przebiegała bez zakłóceń.

Budowa boiska wielofunkcyjnego, montaż sprzętu sportowego - Poznań 2012

ReferencjeZ przyjemnością pragniemy zarekomendować rzetelne i profesjonalne usługi firmy Multi Set z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Południowa 32a. W ramach umowy wykonane zostały prace:

 • budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do koszykówki, piłki ręcznej oraz siatkówki),
 • montaż sprzętu sportowego.  

Prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną. Firma posiada odpowiedni potencjał sprzętowy oraz doświadczenie do realizacji tego typu zadań. Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę Multi Set, jako solidnego partnera, gwarantującego wysoki standard świadczonych usług.

Budowa boisk wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni w dal - Lublin 2011

Firma Multi Set, ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wielkopolski, jako Podwykonawca firmy Central Kort z siedzibą w Lublinie (20-869) przy ul. Sądeckiej 6 uczestniczyła w realizacji zadania:
Zespół boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie,
ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6

Zakres wykonanych robót:

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę, tenisa i piłkę ręczną z nawierzchnią typu sztuczna trawa o pow. 1038 m2,
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową o pow. 375 m2,
 • Budowa bieżni poliuretanowej o pow. 308 m2,
 • Budowa skoczni w dal z nawierzchnią poliuretanową 225,5 m2 .

Prace zrealizowano w terminie od 21 X 2011 r. do 15 XII 2011 r.
Wartość robót: 389 454,90 PLN brutto
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Firma Multi Set jest solidnym i rzetelnym Partnerem, godnym polecenia innym Inwestorom.
Lublin, dn. 07.02.2012 r.

Referencje

Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej - Komarówka Podl. 2011

Firma Multi Set, ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wielkopolski, jako podwykonawca firmy Central Kort z siedzibą w Lublinie (20-869) przy ul. Sądeckiej 6, uczestniczyła w realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 w Komarówce Podlaskiej
Zakres prac obejmował:

 • Budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o powierzchni 1860 m2,
 • Budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 613,11m2.

Prace zostały wykonane w terminie od 26.08.2011 r. do 17.11.2011 r.
Wartość inwestycji wyniosła 824.962,23 PLN brutto.

Roboty budowlane zostały wykonane w terminie, zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Firma Multi Set posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz wykwalifikowaną kadrę, dlatego polecamy ją innym Inwestorom.

Referencje

Budowa boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego - Ostrówek 2011

Firma Multi Set, ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wielkopolski, jako podwykonawca firmy Central Kort z siedzibą w Lublinie (20-869) przy ul. Sądeckiej 6, podczas realizacji zadania:
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012" w miejscowości Cegielnia (przy Szkole Podstawowej w Ostrówku)
wykonała następujące roboty:

 • Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią typu sztuczna trawa o pow.1860 m2,
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o pow. 613,11m2,

Prace zrealizowano w terminie od 19-08-2011 r. do 23-11-2011 r.
Wartość robót wyniosła: 1.065.999,00 PLN brutto.

Prace zostały wykonane zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej, rzetelnie i terminowo. Firma Multi Set wykazała się profesjonalizmem przy realizacji zadania, dlatego polecamy ją jako solidnego Partnera innym Inwestorom.

Referencje